Gemengd wonen onder de loep

Studenten, vluchtelingen, ex-dak- en thuislozen, ouderen en andere burgers die samen wonen in hetzelfde complex. Dit soort woonsituaties schieten als paddenstoelen uit de grond en vallen onder de noemer: gemengd wonen. Ook in Utrecht zijn er allerlei projecten, die deze woonvormen aanbieden. Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen start een onderzoek naar vijf van deze projecten.

Gemengd wonen is niet per definitie nieuw. De afgelopen jaren zijn er veel projecten geweest op wijkniveau, vertelt onderzoeker Maarten Davelaar. “Zo werden mensen met lage en hoge inkomens gemengd in woonwijken. De aandacht was dan ook vooral op dit soort wijken gericht, terwijl projecten waarbij sociaal kwetsbare mensen samenwonen met andere burgers veel meer onder de radar zijn gebleven.”

"Veel mensen roepen al snel: het is een succes. Ik word dan meteen nieuwsgierig en ook een tikkeltje argwanend"

Onderzoek
Toch schieten de gemengd wonen-projecten, waarbij het gaat om (sociaal) kwetsbare doelgroepen, vandaag de dag als paddenstoelen uit de grond. Maar onderzoek naar deze projecten? Dat is schaars.
“Veel mensen roepen al snel: het is een succes. Ik word dan meteen nieuwsgierig en ook een tikkeltje argwanend. Want waarom is het dan zo’n succes?”, aldus Maarten Davelaar. En dat is nu wat Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen gaat onderzoeken, met als centrale vraag: hoe beleven de bewoners en medewerkers het samenwonen nu echt?

Eerste resultaten
Over de eerste resultaten kan Davelaar nog weinig zeggen. Er zijn al wel zaken die hem positief verrassen. “Bewoners helpen elkaar echt, ook tonen zij erg veel interesse in andere Utrechtse projecten. Het enthousiasmelevel is erg groot.”
Ondanks dat aanvankelijke enthousiasme kunnen mensen later toch af

Deelnemers van Majella Wonen repareren samen fietsen. Bron: Joa Middelkoop

haken, omdat hun verwachtingspatroon niet klopte met de werkelijkheid, aldus Davelaar.

De opkomst van gemengd wonen is zeer interessant, zegt Davelaar. “Het initiatief ligt bij de mensen zelf, ze moeten het met elkaar doen. Ik hoop dat we later meer kunnen zeggen vanuit breder perspectief. In Nederland willen we steeds meer toe naar een participatiesamenleving, maar in de praktijk blijkt de uitvoering hiervan best lastig. Dit soort projecten zouden daar best aan kunnen bijdragen.”
Het onderzoek wordt medio maart 2018 afgerond.

Klik hier voor meer over gemengd wonen.

De feestelijke opening van Majella Wonen in Utrecht. Bij dit project wonen ex-dak- en thuislozen samen met andere burgers:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.