Vleesproductie slechter voor milieu dan vleesvervangerproductie?

De vleesproductie heeft wereldwijd ontzettend veel invloed op het milieu. Bij het houden van vee en het verbouwen van voedsel voor het vee komt CO2, methaan en lachgas vrij. Deze drie zijn broeikasgassen die zorgen voor opwarming van de aarde. Dit zijn bijvoorbeeld al gevolgen waar geen sprake van is bij de productie van vleesvervangers.

Door: Chrisje van Duivenboden

 

De dieren die we eten hebben natuurlijk veel voedsel nodig voor ze rijp zijn voor de slachterij. Tweederde van alle landbouwgrond op de wereld wordt gebruikt voor het verbouwen van dit voedsel of wordt gebruikt als weiland waar het vee kan grazen. Je kunt je voorstellen dat er dus al veel natuurgebied is gesneuveld hierdoor. Bij het verbouwen van gewassen die als veevoer gaan fungeren wordt het milieu ook flink vervuild door dingen als onkruidverdelgers en insecticiden.

Wat ook een nadeel is, is de luchtvervuiling door de grote hopen mest. Deze mest vervuilt de lucht, de grond en het water. Het gevolg hiervan is dat sommige planten- en diersoorten uitsterven. Ook is er bij de productie van vlees ontzettend veel water nodig. Wanneer je bijvoorbeeld voor een vleesvervanger kiest, is er bij de productie er van wel wat water nodig, maar een dier heeft heel zijn leven lang water nodig. Daar zit dus al een heel groot verschil. Kortom: er zitten wat het milieu betreft eigenlijk alleen maar nadelen aan het produceren van vlees, een stuk minder nadelen aan de productie van een vleesvervanger.

 

 

Wil je meer weten over vleesvervangers en wat voor invloed vlees eten heeft op het milieu? Kijk dan Campus Talk 2 (winter 17/18) hier!

 

(foto bovenaan en infographic gemaakt door Chrisje van Duivenboden)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.